2020 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 7323 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : a) 12.02.2019 Tarih ve 4217 Sayılı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı

b) 22.02.2019 Tarih ve 3615 Sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısı

c) 29.01.2020 Tarih ve 8689 Sayılı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Yazısı

İlgi (a) sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında ilimizin eğitim ve nüfus anlamında en hızlı gelişen illerden biri olması nedeniyle en çok okul ihtiyacının olduğu iller arasında yer aldığı, bu sebeple üzerinde okul bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların Belediyemizin veya Belediyemizin sahip olduğu şirketlerin vergi borcundan mahsup edilerek veya bundan sonra tahakkuk edecek vergi borçlarına mahsup edilmek üzere Hazine tarafından satın alınması hususu Belediyemize bildirilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan incelemede imar planında okul alanında kalan muhtelif taşınmazlar ilgi (b) yazımız ile Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na bildirilmiştir. Mülkiyeti 563482 / 1139307 hisse ile (5.634,82 m2) Maliye Hazinesi'ne, 575825 / 1139307 hisse ile (5.758,25 m2) Belediyemize ait olan Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy mahallesi 2 ada 77 parsel sayılı 11.393,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait hissesinin Belediyemizin ve Belediyemiz şirketlerinin vergi borçlarına mahsuben satın alınması Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca uygun bulunmuştur. Söz konusu taşınmaz 19.05.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli 2 ada 23-24-48-49-51-52-54-55-57-63-65 eski 60 yeni 68-69-70 parselleri kapsayan uygulama imar planı değişikliğinde E=1,50 H: 5 Kat yapılanmalı temel eğitim tesisi alanında kalmaktadır.

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesine göre oluşturulan komisyon tarafından taşınmazın Belediyemize ait 575825 / 1139307 hisse paylı 5.758,25 m2'lik kısmına 6183 sayılı kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca borca mahsuben değerlendirilmek üzere, toplam 23.033.000,00.-TL bedel tespit edildiği ilgi (c) yazıda belirtilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy mahallesi 2 ada 77 parsel sayılı 11.393,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 5.758,25 m2'lik kısmının, toplam 23.033.000,00.-TL bedel üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere, 6183 sayılı kanunun geçici 8. maddesi kapsamında öncelikle sermayesinin %100'ü Belediyemize ait ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş.'nin vergi borcuna, kalan kısmının ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hizm. İnş Gıda San. Paz. A.Ş. ve Eyüpsultan Belediyesi'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 nci maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”

KARAR :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 7323 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.