2020/203

Rami Yeni Mahallesi, 302 ada, 3, 4, 46 parseller, 13 parselin bir kısmı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

2020/204

19.06.2003 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği