Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 10

RAPOR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.10.2022 tarih ve 92055 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

10.11.2022 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza iade edilen Müdürlük teklifi komisyonumuzca tekrar incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, 2023 yılı için belirlenen tarife tekliflerinin ekli tarife listelerindeki değişiklikler yapılarak kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız