Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 25 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 25

RAPOR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 100345 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “İstanbul İli, Eyüpsultan İlçe sınırları içerisinde Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki muhtelif bölgelerde ATM Platformları konulacak yerlerin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, 5 (beş) yıl süre ile kiralanması hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki muhtelif bölgelerde ATM Platformları konulacak yerlerin 5 (beş) yıl süre ile kiralanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 25 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız