Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 79 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 79

RAPOR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 100422 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “22/07/2207 tarihli ve 36442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Madde 11"Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği... meclis kararı ile yapılır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Belediyemizde 23 adet boş kadronun unvan ve derece değişikliği için yazımızın Belediye Meclisine havalesini,

Olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, belediyemizde 23 adet boş kadronun unvan ve derece değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 79 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız