Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE+KÜLTÜR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.11.2022 tarih ve 99587 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün,

“İlgi : 07.11.2022 Tarih ve 54779 Sayılı Dilekçe.

İlgi dilekçede 742 Ada 1 Parsel' in ön kısmında kalan imar yoluna, vatandaşlar tarafından aktif kullanıldığı için sokak ismi verilmesi talep edilmektedir.

İlgi dilekçeye istinaden adı geçen imar yoluna isim verilebilmesi için yazımızın meclise havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; vatandaşlar için aktif olarak kullanılan 742 Ada 1 Parsel' in ön kısmında kalan imar yoluna Muhtar Sami DEMİR isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız