Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Tarife+Eğitim ve Gençlik+Sağlık Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+TARİFE+EĞİTİM VE GENÇLİK+SAĞLIK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 100423 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 22.11.2022 tarihli ve 6352654180069 sayılı yazı.

İlgi yazıda; ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hiz. İnş. Gıda San.ve Paz. A.Ş.' nin “Genç Eyüpsultan Mobil Uygulaması” kullanıcıları için, sosyal tesislerde yapılacak indirim oranının tespitine ilişkin Meclis Kararı alınması talebi mevcuttur.

Bahse konu indirim oranının belirlenmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, “Genç Eyüpsultan Mobil Uygulaması” kullanıcıları için ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hiz. İnş. Gıda San.ve Paz. A.Ş.' nin sosyal tesislerinde % 15 oranında indirim yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Tarife+Eğitim ve Gençlik+Sağlık Ortak Komisyonunun 07.12.2022 tarih ve 01 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki ““Genç Eyüpsultan Mobil Uygulaması” kullanıcıları için ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hiz. İnş. Gıda San.ve Paz. A.Ş.' nin sosyal tesislerinde % 15 oranında indirim yapılması” ifadesi ““Genç Eyüpsultan Mobil Uygulaması” kullanıcıları için ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hiz. İnş. Gıda San.ve Paz. A.Ş.' nin sosyal tesislerinde % 20 oranında indirim yapılması” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız