2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 196 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 196
Rapor Tarihi : 14.08.2015
Konu : 20.05.2015 tarih, 191 sayılı İmar Komisyon Raporu

KOMİSYON İNCELEMESİ
04.06.2015 tarihli meclis toplantısında iade edilen 191 nolu İmar Komisyon Raporu İmar Komisyonunca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yeniden yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 349 ada 50 parsele ilişkin 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilatı oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 196 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.