2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.09.2015 tarih ve 38 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 38
RAPOR TARİHİ : 09.09.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1200 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Eyüp Belediyesi Müdürlüklerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği alt başlığında yer alan Müdürlüğünün Görevleri bölümünün “Eyüp Belediyesi sınırları dahilinde park, bahçe, şev, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alan ve parkların düzenli ve programlı bir şekilde yaşatılması için bakım ve onarımlarının yapılması, Kamu Kurumları ve Kamu yararı teşkil eden alanlarda çalışma yapılması faaliyetlerini gerçekleştirir.”şeklinde düzenlenmesi için;
Yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (m) bendi uyarınca Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 09.09.2015 tarih ve 38 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.