2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.10.2016 tarih ve 244 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 244

Rapor Tarihi: 17.10.2016

Konu : 07.10.2015 tarih ve 208 sayılı İmar Komisyonu Raporu.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.10.2015 tarihli meclis toplantısında iade edilen 208 nolu İmar Komisyon Raporu İmar Komisyonunca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yeniden yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 125 ada 9 parsel sayılı yere ait 13.02.2015 t.t.’li plan değişikliğine yapılan itirazı; akaryakıt alanında kalan bölümünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının meri TAKS ve KAKS oranlarıyla uygun olmadığından iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.10.2016 tarih ve 244 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.