2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.11.2016 tarih ve 85 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 85

RAPOR TARİHİ: 08.11.2016

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.07.2016 tarih ve 17362 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince görev yapan sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini kapsayan ekli Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince görev yapan sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini kapsayan Müdürlük teklifi ekinde bulunan Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin kabulü komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.11.2016 tarih ve 85 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.