2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

2016/163

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği

2016/164

Eyüp İlçesi, Fethiçelebi (Defterdar) Mahallesi, 111 ada, 22 parselin Belediyemiz adına devri ile ilgili İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/165

Eyüp ilçesi Cezrikasım - Nişancı mahallesi 65 ada 24 parselde kayıtlı 46 nolu bina ile 65 ada 67 parselde kayıtlı 40, 42 ve 44 nolu binaların 10.02.1953 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek kapsamında bulunan İlim Yayma Cemiyeti'ne 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75.maddesinin (c) bendine göre 25 (yirmibeş) yıl süre ile, ekteki Ortak Hizmet Projesi (Protokolü) karşılığında bedelsiz tahsisi ile Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması

2015/369

Eyüp, Göktürk Mahallesi, 125 ada, 9 parselde plan tadilatına itiraz