Arakiyeci Camii

Arakiyeci mescidi de denir. Abdurrahman Şeref Bey Caddesi ile Arakiyeci Camii Sokağının birleştiği yerde ve Sokağın sağ köşesindedir.

Hadika Yazar diyor ki:

"Banisi Arakiyeci Cafer Çelebi'dir. Kendi dahi civarında medfundur. Minberini Dar'üs-Sa'âde Ağası El-hac Beşir Ağa koymuştur. Karşısında bulunan mektebin bâniyesi Daye Hatun'dur ki, kendi dahi orada medfundur. Mahallesi vardır."

Yapıldığı tarih belli değildir. Büyük bir ihtimalle 1023 (1616) tarihlerinde yapılmıştır. Mescidi minber koyarak cami yapan Hacı Beşir Ağa 1129 (1717)'de Dar'üs-Sa'âde Ağası olmuş ve 1159 (1746) tarihinde de vefat etmiştir. Kabri, Eyüp Sultan Türbesi civarındaki türbesindedir.

Cafer Çelebi'nin lahdi avluda olup şahideleri yok olmuştur. Buradaki taş abdest teknesi 1971 tarihinde kaldırılmıştır.

Kare planlı mabet yığma taştan olup ahşap çatılıdır. Dört ahşap sütunlu son cemaat yeri de 1971 tarihinde yapılmıştır. Hiç bir yerinde kitabe yoktur. Camiin sol köşesinde bir lahdin ön kapağının dolgu olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun, avludaki kabirlerden birine ait olduğu muhakkaktır. Mihrabı niş şeklinde olup minberi ahşaptır. Sağdaki minaresinin kaidesi yığma taştandır. Üst kısımları çimento ile sıvanmıştır. Şerefesinin altı istalaktitli, etrafı kesme taştır.

Kaynak: (Gezi notu) (Hadika 1/286) (İst Ans. 2/961) (T. Öz. İst Ca. 1/44) (Si. Osm. 2/20 Beşir Ağa.)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız