Nazperver Camii

Baba Haydar semtinde ve Nazperver Caddesi ile Ahmed Çelebi sokağı arasında idi. Bugün yalnız kesme taştan yapılmış minaresinin kairesi ile arsası mevcuttur. 1987 senesinde yapılmak üzere faaliyete geçilmiş ve temelleri ortaya çıkarılmışsa da sonradan vaz geçilmiştir.

Dere Mescidi adı ile de anılan mabedi, Sultan III. Murad'ın (1574-1595) saraylılarından Nazperver Hatun yaptırmıştır. Vefat tarihi ve kabrinin yeri belli değildir. Mescid, 1940 tarihinde çok harap bir durumda iken vakıfça yıktırılmıştır.

Semtin yaşlıları buraya Ahmed Dede Mescidi diyor. Evkaf Defteri'ndeki bir kayıtta da "Otakçılar'da Ahmed Çelebi ibn-i Hamza Mescidi" diye adı geçmektedir.

Mabet, Nazperver Hatun tarafından yaptırıldıktan sonra Ahmed Çelebi (Dede) tarafından, bilinmeyen bir tarihte onarılmış ve vakıf tahsis edilmiş olmalıdır.

Kaynak: (Gezi notu) (Hadika 1/285) (Koçu, İst Ans. 8/4329) (T. Öz, İst Camileri 1/46) (G. Oranay, Osm. Devletinde Kim Kimdi S: 238) (Ç. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları S:44) (Osm. Arş. Evkaf Def. 1 S: 218 Tarih: 9 Za. 1214)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız