Aşçıbaşı Ahmet Ağa Camii

Cami, Otakçılarda, Aşhane Sokağı ile Aşçıbaşı Camii Sokağının birleştiği köşededir. Kare planlı mabet, yığma taştan olarak geçen asrın sonlarında yapılmıştır. Ahşap çatısı kiremit döşelidir. Mihrabı dışa taşmalıdır. Kadınlar mahfelinden yükselen dört ahşap sütun çatıya destek olmuştur. Sağ tarafındaki minaresi ince tuğladan yapılmış olup külahı kesme taştır.

Hadika yazarı diyor ki:
"Mescidi Aşçıbaşı Mehmet Ağa yaptırmıştır. Mihrabın önünde gömülüdür. Vakfiyesi 999 (1589) tarihlidir. Sultan III. Murad devrine rastlar. Mahallesi vardır."
Aşçıbaşı Mehmet Ağa'nın kabir taşı minare tarafında olup etrafı alçak bir duvarla çevrilmiştir. Taşında yazı yoktur. Buradaki taşlardan biri üzerindeki yazı şudur:
El-merhum Ömer Bin Ahmed İmam 'üs-Sultan
Süleyman Hân tâihehu sene
Sittine ve tis'a mie: 960 (1552)
Bunun yanında, "Hadice Sultan Mektebinin hacesi, Aşçıbaşı Camii imamı Hafız Mehmet Arif Efendi’nin şahidesi vardır.
Bu durumda mabet 950 (1543) tarihlerinde ve Kanuni devrinde yapılmış olmalıdır.
Camiin sol tarafındaki avlusunda çıkırıklı bir kuyu ve ufak abdest teknesi vardır. Mabedin arkasında ve ileride Aktürbe ve onun sol tarafında da meşhur Levni'nin kabri vardır. Aralık 1976'da taşı kırılmıştır.
Zamanla harap olan cami, bir harabe haline gelmiş ve döşemeleri dahi çökmüş iken 1980 tarihinde aslına uygun bir şekilde yenilenmiştir.
Aşçıbaşı Camii’nin sol Duvarı’nın yanında, Aşhane Sokağı tarafında, dört köşe, büyük şahide vardır. Kitabesi silinmek üzeredir:
El-Merhum El-mağfur El-mebrur El-âlim El-mil
El-fazıl Pir Ali Efendi
Bu Zat’ın Nubbanu Sultan Cami'nin mütevellisi olup Üsküdar’daki camiini şimdiki şekliyle genişleten ve bu işi 996 (1588) tarihinde yapan kimse olmalıdır. Aşçıbaşı Camii’nin kitabesi yoktur.

Kaynak (Gezi Notu) (Hadika 1/291) (İstanbul Ansiklopedisi 2/1137) (T. Öz, İstanbul Camileri 1/24)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız