Cedid Ali Paşa Camii

Eski Kurukavak yeni Halit Paşa Cad. üzerinde ve Sofular Bostanı Sokağı karşısındadır. Kitabesi ve haziresi yoktur. Yan tarafında Bestekar Hacı Arif Bey'in ahşap evi vardır. 1988 tarihinde yeniden yapılmıştır.

Mabet, yığma taştan ihya edilmiş olup mihrabı dışa taşmalıdır. Çatısı ahşaptır. Çok ender camilerde olduğu gibi minaresi solda ve muntazam kesme taştan yapılmıştır. Mimar Sinan'ın eseri olan bu mescidin en büyük özelliği şerefesidir. Sekiz köşeli olup üzeri bir külahla örtüldüğünden kapalı bir oda durumundadır. Silahi Bey Camii şerefesinin bir benzeridir.

Mabet, Sultan II. Abdülhamid devrinde onarım görmüştür. 1310 (1892).

Bânisi, Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarındandır. Kalın ve semiz lakabları, çok şişman olduğu için verilmiştir. Padişah'ın damadı Rüstem Paşa'nın vefatı üzerine 968 (Temmuz 1561) tarihinde sadrazam olmuş ve 972 (1565) tarihindeki vefatına kadar dört yıl bu görevde kalmıştır. Mabedi bu sırada yaptırmış olmalıdır.

Kendisinin İstanbulda Karagümrük'te bir medresesi, Babaeskide bir camii, Edirne'de kendi adı ile anılan bir çarşısı ve Eyüp'te de bir çeşmesi vardır. Zeki, zarif ve hoş sohbet bir kimse olup sadaretinin en büyük vak'ası Malta Seferidir. Vefatında, Eyüp Sultan Türbesi çıkış kapısının sol tarafındaki küçük hazireye gömülmüştür. Lahdi vardır.

Bu küçük mabet, Cedid Ali Paşa Camii, Semiz-Ali Paşa Camii ve Kurukavak camii adları ile de anılır. Kendisinin ayrıca Trakya'nın Akviran Köyü'nde de bir camii vardı.

Kaynak: (Gezi Notu) (Hadika 1/268) (İstanbul Ansiklopedisi 2/694-698) (İslam Ansiklopedisi 1/341) (T. Öz. İst Camileri 1/22) (S. Eyice, Türk San. arş. ve İncelemeler; İstanbul Minareleri 1/61) (Ayvansarayi, Vefeyat S:24) (Osm. Arş. Evkaf Def. 4 No: 28929) (Osm. Arş. Evkaf İdareleri Katalogu 1310-1334 Cilt: 1/4)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız