Silahi Mehmet Paşa Camii

Zal Paşa Caddesi üzerinde ve Zal Mahmud Paşa Camii avlu kapısının karşısında ve set üzerinde olup camiye bitişik olarak yapılmıştır. Fatih devri yapısıdır. 1960'da onarılmıştır. Kesme taştan yapılmıştır. Tonoz damlıdır. Üç cephesinde birer penceresi vardır. Pencereler tahta kapaklıdır. Kitabesi yoktur. Kapısı, camiin etrafı kapalı son cemaat yerine açılmaktadır. Kitabesi yoktur.

Türbe içinde Silahi Mehmed Bey'in ve Salih Paşa isimli bir zatın kabirleri vardır.

Haziresinde şu şahideler vardır:

1184 (1770). Fatma Hanım

1123 (1711). Ebû Bekir Paşa-Zâde. Yazı bu kadardır.

1193 (1779). Neyzen Hasan Ağa oğlu Mehmed Emin Çavuş Ağa.

1288 (1871). Kahveci Yusuf Ağa eşi Şerife Emine Hanım. Taşlı gömülü olan Yusuf Ağa ve Zal Mahmud Paşa Camii hatibi Osman Paşa Zâde Mehmed Arif Beyefendi.

Hazirede devrinden kaldığı motiflerinden anlaşılan lahitler vardır. Fakat dağılmış ve şahideleri yok olmuştur. Türbe duvarı dibinde bir kaç dolama kavuk görülmektedir. Bunlar lahitlere ait olmalıdır.

Mehmed Bey, Fatih Sultan Mehmed'in silahşoru idi.

Bey Camii bahsine bakınız.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız