Bali Baba Camii

Yusuf Muhlis Paşa Caddesi (Eski-yeni Cadde) ile Kemikçi Çıkmazı Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Hadika Yazarı diyor ki:

"Banisi Abdullah Bâli Efendidir. Sultan III. Murat zamanında 982-1003 (M. 1574-1595) gelmiştir. Kendi dahi orada medfundur. Civarında olan türbede Sultan I. Ahmed vakfından Şeyh'ül-kurralık vazifesi ilk defa kendilerine verilen Reis'ül-kurra olan Şeyh Abdülkadir medfundur."

Şeyh Abdülkadir Efendi Türbesi bahsine bakınız.

Mabet, Birinci Dünya Harbinde depo olmuş, 1918 mütarekesinde boşaltılmış fakat pek harap olduğundan ibadete açılamamış, uzun zaman dört duvar halinde iken 1960 tarihlerinde şimdiki şekliyle yeniden yapılmış ve yanına da bir bölüm ilave edilmiştir. Bundan dolayı iki mihrabı vardır. Minberi ahşaptır. Kitabesi ve haziresi yoktur. Bali Efendinin etrafı demir parmaklıklı kabri birinci bölümün sahnındadır. Şahidesi yoktur.

Z. 1269 (Eylül 1853) tarihinde, Sultan III. Selim'in ikinci Kadını Refet Kadın Efendi, mescide minber koyarak cami haline getirmiş ve "nükudu nemasından meşrut vazife ile kitabet cihetinin tevcihini" yaptırmıştır. Fedakar ve cesur Refet Kadın Efendi için Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahsine bakınız.

Kaynak: (Gezi notu) (Hadikat'ül-Cevâmi 1/267) (Koçu, İst Ans. 4/2046) (T. Öz, İst Camileri 1/32) (Osm. Arş. Evkaf Def. III. No:. 26342)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız