Ferhad Baba Türbesi

Bıçakçı Baba Türbesi

Açık türbe olup, Bıçakçı Eyüp Sokağı üzerinde ve Düğmeciler Mektebi Sokağı'nın karşısındaki 39 kapı Nolu evin bahçesindedir. Set üzerindeki bahçenin gerisinde olup etrafı, bir duvarla çevrilmiştir. İçinde üçü servi olmak üzere beş ağaç vardır.

Bıçakçı Baba'nın şahideleri dört köşe köfeke taştır. Yanında aynı biçim bir kabir daha bulunmaktadır. Üzerlerinde yazı ve tarih yoktur.

Bıçakçı Baba'nın Fatih'in bıçakcıbaşısı olduğu ve İstanbul'un fethinde bulunduğu söylenmektedir. Adı Ferhad imiş. Fetih sırasında şehid olup buraya gömülmüş ve BıçakçıBaba adına burada bir de mescit yaptırılmış, fakat 186O'lıtarihlerde yıkılmış. Fatih ve Eyüp vakfiyelerinde adı yoktur.

Fakat 12-Ca. 1242 (12-12-1826) tarihli bir ilanla Bıçakçı Ferhad Mescidi vakfına mütevveli tayin edildiği görülmektedir.

Kaynak (Gezi notu) (Koçu, İst. Ans. 5/2744) (Osm. Arş Muallim Cevdet Tas. Evkaf Def. No. 17034)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız