Hazreti Ethem Türbesi

Ethem Baba Türbesi

Abdurrahman Şeref Bey Caddesi üzerinde ve Arpacı Hayreddin Sokağının karşısındadır. Yol aşırı yerde ve köşede Arpacı Mescidi bulunmaktadır.

Hadika Yazarı şu bilgiyi vermektedir:

"Özel türbede fieyh Oğlu Ethem Baba medfundur ki Akşemseddin Hz. nin pirdaşlarından olup İstanbul'un fethinde beraber olanlardandır. Kardeşi Ferruh Dede dahi Otakcılar Hamamı karşısında bir hanenin yanında özel türbede medfundur."

Oldukça büyük olan türbe, ahşap çatılı olarak kesme taştan yapılmıştır. Cadde tarafında büyük bir hacet penceresi vardır. Kitabesi yoktur. 1965 tarihinde onarılmış ve çatısı yeniden yapılmıştır.

Türbenin içinde üç ahşap sanduka vardır. Ethem Baba'nın sandukası önüne:

Hazret-i Hâlid Radiya anhü Rabb'ül-Vahîd

Sakası Edhem Hazretleri'nin meşhed-i âlileri

Fatiha

Hicret'ün-Nebi, Sene 46 (666)

diye yazılı bir levha konmuştur. Bu yazı bir yakıştırmadır. Ve tamamen yanlıştır. Edhem Baba, fieyh Oğlu denmekle marufdur. Kendisinin, Hacı Bayram-ı Veli'nin torunu olduğu söylenirse de, mürididir. İlahileri vardır. Biri budur:

Muhammed meclisinde

Erenler cem oldular

Eline bir cam sundu

Dolu Hacı Bayram'ın

Ol dolunun kim içti

Deryalar olup taştı

Kamu Hakk'a ulaştı

Sırrı Hacı bayram 'm

Gör kemal ehli n 'eyler

Arş ii kürs'ü seyr-eyler

Muhammedi medh eyler

dili Hacı Bayram'ın

Atlasa giyer aba

Al destini kıl tevbe

Şeyh Oğlu Edhem Baba

Kolu Hacı Bayram 'm

Edhem Baba, 1460 tarihlerinde vefat etmiştir.

Abdullah Efendi Arpacı Hayreddin Mescidi'nin imamı ve Zal Paşa türbesi yanındaki İskender Bey Mektebi'nin de hocası idi. Ayvansaray Mescidine minber koyarak cami yapmıştır. 1187 (1173) tarihinde vefat etti.

Üçüncü sanduka ise Eyüp Sultan Camii imamı Abdürrahman Efendi ye aittir. Türbenin yanında âyin günü cuma olup bir Bayrami Dergahı vardır.

Kaynak Hadikal/285) (Ayverdi, Fatih devri 4/758) (Si. Osm. 1/312 Edhem Dede) (Ünver, Mutlu Askerler S: 32) (F. Bayramoğlu, Hacı Bayram-ı Veli, 1/22-56.11/247) (Hadika 1/236 Ayvansaray Mes.) (H. Vassaf, Sefi-ne -i Evliya, Sülüymaniye Kütüp. Yazma bağışlar No. 2306 Cilt: 2/264)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız