Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan Meclis I. Ve II. Başkan Vekili ve Divan katipliği için aday belirlenmesi istendi.

Meclis I. Başkan Vekili için Ahmet Turan KOÇER aday olarak önerildi.
Meclis II. Başkan Vekili için Safa KOÇOĞLU aday olarak önerildi.

Meclis Katipliğine asil üye olarak Önder BENZEŞ, Betül KERVANCI, yedek üye olarak Orhan Cem UÇAK, Ergün ÇAKIR aday olarak önerildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Turan KOÇER 31 oy alarak seçilmiştir.
Meclis II. Başkan Vekili Safa KOÇOĞLU 31 oy alarak seçilmiştir.

Meclis Divan Katipliğine;

Önder BENZEŞ 27 oy alarak asil üye, Betül KERVANCI 27 oy alarak asil üye, Orhan Cem UÇAK 27 oy yedek üye, Ergün ÇAKIR 27 oy alarak yedek üye seçilmişlerdir.