Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis Toplantısının 1. birleşim gündeminin 5. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 215 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği’ ne yeni dönem başlamasından dolayı Birliğe, Belediyemiz Meclisince 3 asil, 2 yedek meclis üyesinin seçilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 215 sayılı yazısına istinaden Marmara Belediyeler Birliğine birinci asil üye olarak Ahmet TÜFEKÇİ, ikinci asil üye Şenol ERCAN, üçüncü asil üye Önder BENZEŞ, birinci yedek üye olarak Özlem AYVAZ, ikinci yedek üye olarak Erhan DOĞAN önerildi.

Yapılan oylama neticesinde;

Ahmet TÜFEKÇİ 37 oy, ikinci asil üye Şenol ERCAN 37 oy, üçüncü asil üye Önder BENZEŞ 37 oy, birinci yedek üye olarak Özlem AYVAZ 37 oy, ikinci yedek üye olarak Erhan DOĞAN 37 oy alarak seçilmişlerdir.