Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7 seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis Toplantısının 1. birleşim gündeminin önergeler bölümünde, Meclis Başkanı Remzi AYDIN tarafından verilen yazılı önerge Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

EYÜP BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

“Ekonomik geliri azalmış vatandaşlarımızın yoğun istek ve beklentisini karşılamak maksadıyla 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan, sınırsız sayıda olmak üzere Belediyemize ait Sosyal Tesislerimizde satılan meşrubat dışındaki sıcak içeceklerden çay, ıhlamur, bitkisel çaylar, granül toz (Oralet vb.)’dan ücret alınmamasına karar verilmesi hususunu Yüce Meclise arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Meclis Başkanı Remzi AYDIN tarafından verilen yazılı önerge teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.