Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7 seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis Toplantısının 1. birleşim gündeminin 7. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 1230 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: G.O.P. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 13.12.2005 tarih ve B.07.GİB.4.34.80.41/95
sayılı yazısı.

İlgi yazı gereğince 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 90. maddesine göre kurulan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Belediye Meclis Üyeleri içinden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesini arz ederim.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 1230 sayılı yazısına istinaden Vergi Dairesi Müdürlüklerinin ve Belediyemizin haciz yapmış olduğu Gayrımenkul Satış Komisyonuna asil üye olarak Orhan Cem UÇAK, yedek üye olarak Özlem AYVAZ önerildi.

Yapılan oylama neticesinde;

Orhan Cem UÇAK 37 oy alarak asil üye, Özlem AYVAZ 37 oy alarak yedek üye seçilmişlerdir.