Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 3. maddesinde yer alan ve bir yıl süre ile görev yapacak olan Sağlık Komisyonu üyeliği için aday belirlenmesi istendi.

Sağlık Komisyonuna Safa KOÇOĞLU, İsmet LAÇİN, Alper GÜREL, S.Tayfun KAHYAOĞLU ve Güler IŞIKCEVAHİR’in aday oldukları görülerek oylamaya sunuldu.

Sağlık Komisyonu için yapılan oylama neticesinde;

Safa KOÇOĞLU 37 oy,
İsmet LAÇİN 37 oy,
Alper GÜREL 37 oy,
S.Tayfun KAHYAOĞLU 37 oy,
Güler IŞIKCEVAHİR 37 oy alarak seçilmişlerdir.