Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis Toplantısının 1. birleşim gündeminin 4. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 216 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ ne Birlik Tüzüğü’nün 7. maddesi gereği 1 asil, 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 216 sayılı yazısına istinaden Tarihi Kentler Birliği’ ne asil üye olarak Şenol ERCAN ve yedek üye olarak Mehmet BOZKIR aday olarak önerildi.

Yapılan oylama neticesinde;

Şenol ERCAN 37 oy alarak asil üye, Mehmet BOZKIR 37 oy alarak yedek üye seçilmişlerdir.