Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis Toplantısının 1. birleşim gündeminin 6. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 217 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne temsil edilmek üzere meclisimizce 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 217 sayılı yazısına istinaden Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne asil üye olarak Adem KOÇYİĞİT, yedek üye olarak Cahit ÖZASLAN önerildi.

Yapılan oylama neticesinde;

Adem KOÇYİĞİT 37 oy alarak asil üyeliğe, Cahit ÖZASLAN 37 oy alarak yedek üye seçilmişlerdir.