2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 26 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 26

RAPOR TARİHİ: 09.09.2020

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.07.2020 tarih ve 15254 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında;

“22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlkelerine Dair Yönetmelik 08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, C-15 Grubunda (600.000-699.999) (Nüfus: 375.409) yer almakta iken 08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan (C) Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri Tasnif Cetvelinde Belediyemiz hukuki durum ve hizmet özellikleri gereğince; İlçe, Sanayi-Ticaret, Turizm olmak üzere üç grup yükselme adımıyla C-16 Grubunda (700.000-799.999) (Nüfus: 400.513) değerlendirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Belediyemiz kadrolarının 22/05/2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli C-16'da belirtilen listeye göre güncellenmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 26 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.