2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

2020/138

Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parsel yanı kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği

2020/140

Sinekli Kemer Koruma Bandının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği

2020/141

Defterdar Mahallesi, 91 ada, 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı