2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+İmar+Çevre+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+İMAR+ÇEVRE+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 09.09.2020

İLGİ: Etüd Proje Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve 18799 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Etüd Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 03.06.2020 tarihli ve 10438 sayılı yazı.

b) 20.07.2020 tarihli ve 14345 sayılı yazı.

İlgi (a) 03.06.2020 tarih ve 10438 sayılı Meclis oluru yazımızda, Müdürlüğümüzce hazırlanan "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi''nin, uygulama maliyeti 14.696.108,70 TL olan 284 adet binanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında, uygulama maliyetinin tamamının İller Bankası tarafından karşılanması suretiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamasının yapılması hususunda karar alınması talep edilmiştir. İlgi (b) 20.07.2020 tarihli ve 14345 sayılı yazı ile uygun görüşü alınmış olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ancak, İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi" işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ile ilgili iş ve hakediş ödemelerine geçilmeden önce Belediyemizce yapılması ve bu hususta Belediye Başkanı Deniz Köken'in yetkili kılınması hususunda karar alınması" talep edilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Belediyemiz İmar sahası içerisinde bulunan ve ekli krokide gösterilen, Fahri Korutürk Caddesi, Arasta Meydanı ve Kalenderhane Caddesi, Feshane Caddesi, İskele Caddesi, Hasan Hüsnü Paşa Sokak, Kızıl Değirmen Sokak, Kızıl Mescit Sokak, Camii Kebir Sokak (Oyuncakçılar Çarşısı), Bahariye Yolu, Zalpaşa Caddesi, Abdurrahman Şeref Bey Caddesi, Arpacı Hayrettin Sokak ve Alaca Tekke Sokağı'nı kapsayan, yaklaşık 1.995 m uzunluğundaki yol güzergahına cephe veren tek/ çift taraflı yapıları...

...kapsayan "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi" işinin 14.696.108,70 TL olan maliyetinin tamamının İller Bankası tarafından karşılanması ve ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ile ilgili iş ve hakediş ödemelerine geçilmeden önce Belediyemizce yapılması ve bu hususta Belediye Başkanı Deniz Köken'in yetkili kılınması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzca yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, Belediyemiz İmar sahası içerisinde bulunan ve ekli krokide gösterilen, Fahri Korutürk Caddesi, Hasan Hüsnü Paşa Sokak, Kızıl Değirmen Sokak, Kızıl Değirmen Sokak, Kızıl Mescit Sokak, Camii Kebir Sokak (Oyuncakçılar Çarşısı) , Bahariye Yolu, Zalpaşa Caddesi, Abdurrahman Şeref Bey Caddesi, Arpacı Hayrettin Sokak ve Alaca Tekke Sokağı’nı kapsayan yaklaşık 1.995 m uzunluğundaki yol güzergâhına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan “Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi” işi kapsamında, çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılması ve bu hususta Belediye Başkanı Deniz KÖKEN’in yetkili kılınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+İmar+Çevre+Hukuk ve Kültür Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.