Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2021 tarih ve 49178 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin 1. bendinde “Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde de “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.” denilmektedir.

Buna istinaden Belediye Meclisinin 2022 yılı Ağustos ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılması hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

MECLİS 2022 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1- 03 Ocak 2022 Pazartesi

2- 07 Şubat 2022 Pazartesi

3- 07 Mart 2022 Pazartesi

4- 04 Nisan 2022 Pazartesi

5- 09 Mayıs 2022 Pazartesi

6- 06 Haziran 2022 Pazartesi

7- 04 Temmuz 2022 Pazartesi

8- 2022 AĞUSTOS AYI TATİL

9- 05 Eylül 2022 Pazartesi

10- 03 Ekim 2022 Pazartesi

11- 07 Kasım 2022 Pazartesi

12- 05 Aralık 2022 Pazartesi

KARAR :

Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2021 tarih ve 49178 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız