Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 40 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 40

RAPOR TARİHİ : 05.01.2022

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2021 tarih ve

49916 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Kanun'un 49. maddesinin üçüncü fıkrasında "...Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir..." denilmektedir.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan Genelge ekinde belirtilecek sözleşmeli ücret cetvelinde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumlarının yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Belediyemiz birimlerinde 01.01.2022 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülen 4 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı, 14 Mühendis, 2 Şehir Plancısı, 2 Veteriner, 5 Avukat, 1 İstatistikçi, 2 Programcı, 1 Sosyal Çalışmacı, 3 Kütüphaneci, 2 Sosyolog, 1 Restoratör, 4 Tekniker, 7 Ekonomist, 3 Teknisyen, 5 Eğitmen (Yükseköğrenim), 3 Eğitmen (Lise), 1 Antropolog, 1 Kameraman ile 2022 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlarda yeni çalıştırılacak personel için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvan bazında sözleşmeli personel ücretlerinin 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı (Taban Ücret)'nın % 20 fazlası olarak belirlenmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz birimlerinde 01.01.2022 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülen 4 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı, 14 Mühendis, 2 Şehir Plancısı, 2 Veteriner, 5 Avukat, 1 İstatistikçi, 2 Programcı, 1 Sosyal Çalışmacı, 3 Kütüphaneci, 2 Sosyolog, 1 Restoratör, 4 Tekniker, 7 Ekonomist, 3 Teknisyen, 5 Eğitmen (Yükseköğrenim), 3 Eğitmen (Lise), 1 Antropolog, 1 Kameraman ile 2022 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlarda yeni çalıştırılacak personel için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvan bazında sözleşmeli personel ücretlerinin 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı (Taban Ücret)'nın % 20 fazlası olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 40 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız