Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 11

RAPOR TARİHİ : 05.01.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve

50942 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 10.09.2021 Tarih 2021/128 Sayılı Meclis Kararı.

Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Topçular mahallesi 170 ada 23 parsel sayılı 4.238,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz ilgi Meclis Kararı ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılmak üzere 25 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu edilen taşınmazda Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının tüm yapım işlerinin, maliyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak kaydıyla, Belediyemizce yapılması/yaptırılması ve bu amaçla Emniyet idaresi ile protokol yapmak için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Eyüpsultan ilçesi Topçular mahallesi 170 ada 23 parsel sayılı 4.238,50 m2 yüzölçümlü taşınmazda Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının tüm yapım işlerinin, maliyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak kaydıyla, Belediyemizce yapılması/yaptırılması ve bu amaçla Emniyet idaresi ile protokol yapmak için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız