Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 10

RAPOR TARİHİ : 05.01.2022

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2021 tarih ve

49915 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 maddelerine istinaden, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete (Değişik: RG08.04.202031093)' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz için uygun görülen C16 grubunda (35 tercihli 9 zorunlu Toplam: 44 müdürlük) bulunan müdürlükler kapsamında 9 zorunlu ve (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLÜKLER (B, C, D ve F1 GRUPLARI) KADRO UNVANLARI listesinden 19 tercihli diğer müdürlükler olmak üzere Belediyemizde toplam 28 müdürlük bulunmakla birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleri Fen İşleri Müdürlüğü uhdesine devredilmiştir.

Belediyemiz organizasyon yapısında aşağıda belirtilen yeni düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1. Kurulması Teklif Edilen Müdürlük

a) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ unvanlı İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ' nün kurulmasını;

İklim Değişikliği Müdürlüğü yönetmeliğinin hazırlanması, 2022 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İklim Değişikliği Müdürü unvanlı İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün kurulması, İklim Değişikliği Müdürlüğü yönetmeliğinin hazırlanması, 2022 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız