Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılık Mücadele+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+SOSYAL HİZMETLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE+

PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 05.01.2022

İLGİ : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 14.12.2021 tarih ve 47656 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısında; “Eyüpsultan İlçemize bağlı Mahalle Muhtarlıklarının Aylık olarak ADSL, Elektrik, Su, Doğalgaz, Sabit Telefon ve Muhtarların kullandığı GSM faturalarının giderlerinin Yıllık 12.000,00 TL'ye kadar olan kısmının Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu teklif 5393 sayılı Belediye Kanunun 15(a) ve 3 (m) maddesi gereğince Eyüpsultan İlçemize bağlı Mahalle Muhtarlıklarının Aylık olarak ADSL, Elektrik, Su, Doğalgaz, Sabit Telefon ve Muhtarların kullandığı GSM faturalarının giderlerinin Yıllık 12.000,00 TL'ye kadar olan kısmının Belediyemiz bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılık Mücadele+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 02 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “söz konusu teklif 5393 sayılı Belediye Kanunun 15(a) ve 3 (m) maddesi gereğince” ifade “söz konusu teklif 5393 sayılı Belediye Kanunun 15(a) ve 38 (m) maddesi gereğince” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız