Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 41 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 41

RAPOR TARİHİ : 05.01.2022

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2021 tarih ve

49917 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Kanunun 51. maddesinin 4 üncü fıkrasında "Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." hükmü yer almaktadır.

TALEP/SONUÇ: Zabıta Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Kanun hükümlerine göre görev yapan Zabıta ile Koruma Güvenlik personelinin aylık fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2022 yılı bütçe kanunu ek cetvellerindeki en üst miktar üzerinden verilmesinin karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Zabıta Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Kanun hükümlerine göre görev yapan Zabıta ile Koruma Güvenlik personelinin aylık fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2022 yılı bütçe kanunu ek cetvellerindeki en üst miktar üzerinden verilmesi uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 05.01.2022 tarih ve 41 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız