Belediye Meclisinin 10.03.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Koisyonunun 09.03.2022 tarih ve 81 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 81

Rapor Tarihi : 09.03.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 59298 sayı, 02.03.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.03.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı’nda kalan parsellere imar durumu verilmesi aşamasında İski’ye Kurum Görüşü sorulması gerekmektedir. İski ilgili parsellere verdiği görüş ile kot belirlenmesi için plan notu eklenmesini talep etmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bu görüş sebebiyle verilemeyen imar durumları olduğu için Taşkın Önlemli Alanlarda geçerli olacak bir Plan Notu hazırlamış, bu plan notunun ilgili planlara işlenmesi talep edilmiştir.

Bu amaçla 6 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na; “TAŞKIN ÖNLEMLİ YAPILAŞMA ALANINDA KALMAKTA OLAN ALANLARDA BELİRLENECEK OLAN SUBASMAN KOTU, BU NOKTADA TAŞKIN RİSK HARİTASI İLE BELİRLENEN TAŞKIN RİSK KOTUNUN ÜZERİNDE OLMALIDIR.” plan notu maddesinin eklenmesine yönelik plan değişikliği çalışması başlatılmıştır.

Bu çalışma kapsamına giren planlar;

• 19.03.2005 t.t.’li Alibeyköy Uygulama İmar Planı,

• 13.11.2002 t.t.’li Kemerburgaz Uygulama İmar Planı,

• 18.12.2007 t.t.’li Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı,

• 13.09.2014 t.t.’li Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait Revizyon Uygulama İmar Planı,

• 23.11.2016 t.t.’li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği, 19.06.2003 t.t.’li Göktürk Uygulama İmar Planı’dır.

TALEP/SONUÇ: Aşağıda listelenen 6 adet 1/1000 ölçekli planlara ait plan notu değişikliği plan paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Eyüpsultan İlçesi genelince Taşkın Önlemli Alanlarda kalan planlarda yaşanan kot belirlenmesine ilişkin sorunun çözülmesi amacıyla hazırlanan, Plan Notu Değişikliği incelenmiş olup; oy birliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 81 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız