Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 30461 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin 1. bendinde “Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır.Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde de “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.” denilmektedir.

Buna istinaden Belediye Meclisinin 2017 yılında Ağustos ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılması hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

MECLİS 2017 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1- 02 Ocak 2017 Pazartesi

2- 06 Şubat 2017 Pazartesi

3- 06 Mart 2017 Pazartesi

4- 03 Nisan 2017 Pazartesi

5- 02 Mayıs 2017 Salı (01 Mayıs 2017 Resmi Tatil)

6- 05 Haziran 2017 Pazartesi

7- 03 Temmuz 2017 Pazartesi

8- 2017 AĞUSTOS AYI TATİL

9- 05 Eylül 2017 Salı (04 Eylül 2017 Bayram Tatili)

10- 02 Ekim 2017 Pazartesi

11- 06 Kasım 2017 Pazartesi

12- 04 Aralık 2017 Pazartesi

KARAR :

Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 30461 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.