2016/169

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

2016/177

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

2017/05

Borçlanma yetkisi (İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin çıkan bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya kredi ihtiyacı)

2017/07

Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri