Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 93 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 93

RAPOR TARİHİ: 04.01.2017

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 21 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 2-b maddesine göre hak sahibi olduğumuz;

Eyüp İlçesi, Ağaçlı Mahallesi,101 ada, 1 parsel(eski 611 parsel) sayılı, 1.173,42 m² yüzölçümlü,

Ağaçlı Mahallesi, 102 ada, 1 parsel(eski 611 parsel) sayılı, 3.490,90 m² yüzölçümlü,

Akpınar Mahallesi, 101 ada, 2 parsel(eski 388 parsel) sayılı, 11.287,21 m² yüzölçümlü,

Akpınar Mahallesi, 101 ada, 5 parsel sayılı, 135,91 m² yüzölçümlü,

Çiftalan Mahallesi, 101 ada, 2 parsel(eski 385 parsel) sayılı, 20.067,33 m² yüzölçümlü,

Çiftalan Mahallesi, 101 ada, 3 parsel(eski 386 parsel) sayılı, 1.507,96 m² yüzölçümlü,

Işıklar Mahallesi, 470 parsel sayılı, 5.461,00 m² yüzölçümlü,

Işıklar Mahallesi, 101 ada, 9 parsel(eski 396 parsel) sayılı, 3.215,79 m² yüzölçümlü,

Işıklar Mahallesi, 101 ada, 10 parsel(eski 397 parsel) sayılı, 1.487,67 m² yüzölçümlü,

Işıklar Mahallesi, 103 ada, 3 parsel(eski 379 parsel) sayılı, 1.923,74 m² yüzölçümlü,

İhsaniye Mahallesi, 101 ada, 1 parsel sayılı, 394,51 m² yüzölçümlü,

Pirinççi Mahallesi, 105 ada, 6 parsel(eski 490 parsel) sayılı, 904,27 m² yüzölçümlü,

Pirinççi Mahallesi, 106 ada, 7 parsel(eski 213 ve 214 parseller) sayılı, 2.199,38 m² yüzölçümlü,

Pirinççi Mahallesi, 108 ada, 1 parsel sayılı, 2.802,48 m² yüzölçümlü,

Göktürk Mahallesi, 157 ada, 7 parsel sayılı, 9.912,83 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile alakalı olarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satın alınması ve 5393 Sayılı Kanunun 38. maddesinin (g) bendine göre satış sözleşmelerine imza atılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifinden bahsi geçen muhtelif ada ve parsellerle alakalı olarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satın alınması ve 5393 Sayılı Kanunun 38. maddesinin (g) bendine göre satış sözleşmelerine imza atılmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 93 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.