Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 98 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 98

RAPOR TARİHİ: 06.04.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 6399 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyetinin 133/134 kadarlık(132,55 m2) hissesi belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi(Emniyettepe Mahallesi), 246 pafta, 554 ada, 14 parsel sayılı 133,55 m² yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda Konut alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: Söz Konusu taşınmazın 133/134 kadarlık(132,55 m2) Belediyemiz hissesinin satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyetinin 133/134 kadarlık (132,55 m2) hissesi belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi (Emniyettepe Mahallesi), 246 pafta, 554 ada, 14 parsel sayılı 133,55 m² yüzölçümlü taşınmazın belediyemize ait olan hissesinin satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2017 tarih ve 98 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.