2017/87

Eyüp İslambey Mahallesi, 192 ada 20 ve 21 parsellerde plan tadilatı

2017/88

Eyüp, Kemerburgaz, Mimarsinan Mahallesi, 15 pafta, 3365 parselde plan tadilatı

2017/100

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi (Emniyettepe Mahallesi) 246 pafta, 554 ada. 14 parselin belediyemize ait hissesinin satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2017/102

Eyüp, Göktürk Mahallesi 157 ada, 7 parsel sayılı taşınmazla ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi

2017/105

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 30 ada, 22 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği