Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. Birleşiminde 2016 yılı Faaliyet Raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise okunarak bilgi verildi.

Gruplar adına konuşmalar yapıldıktan sonra Belediye Başkanı tarafından tenkitlere cevap verildi. Yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

KARAR:

2016 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 8 ret oyu, 17 kabul oyu ile 2016 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.