Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 10

RAPOR TARİHİ : 04.10.2017

İLGİ: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.09.2017 tarih ve 19829 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden 1., 2., 3., 4. ve 5., 6., 7., 8. sınıf ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatı başlangıcı ve süresince olumlu motive edilmesi, gerekse maddi imkanı kısıtllı olan öğrencilere katkı sağlanması anlamında "Kırtasiye Desteği"; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (Otuztürklirası); 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (Kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Desteği" sağlanması hususunun uygun görülmesi halinde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;

Olur'larınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (Otuztürklirası); 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (Kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Desteği" sağlanması komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 04.10.2017 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.