Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 124 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı kanunun 67.maddesi; Belediye de Belediye Meclisinin Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile temizlik ve benzeri işlerle ilgili hizmet, mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yolu ile üçüncü şahıslara gördürülebilir denilmektedir.
İlçemize daha sağlıklı ve temiz bir görünüm kazandırılması amacıyla; “İlçemizde bulunan 28 adet mahallenin evsel nitelikli atıklarının toplanması ve nakli, beton asfalt kaplama yollarının el süpürgesi ve süpürme aracı ile süpürülmesi, haftalık kurulan 19 adet semt hazarının süpürülmesi ve yıkanması, bordür, tretuvar ve okulların dış duvarlarının makine ve el ile boyanması” işi 01.10.2014 – 31.12.2017 tarihleri arasında 39 ay (1.188 gün) geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre ihale dosyası hazırlanması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 01.10.2014 – 31.12.2017 tarihleri arasında 39 ay (1.188 gün) geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.