Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.05.2014 tarih ve 1542 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır” denilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya istinaden Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yedek ödenekten ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne yedek ödenekten, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yedek ödenekten bütçelerine aktarmaların yapılabilmesi için;
Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yedek ödenekten ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne yedek ödenekten, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yedek ödenekten bütçelerine aktarmaların yapılabilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Takdiri Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.