Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 06.05.2015 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.