2017/182

Eyüp, Nişanca Mahallesi, 120 ada, 38, 39, 40, 48, 49, 67, 71, 72 ve 78 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı

2017/183

Ağaçlı köyü, Çiftalan Köyü ve Odayeri Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında plan notu tadilatı

2017/186

Eyüp, Rami Cuma Mahallesi, 13 ada ve 929 ada arasında yol genişliği ile ilgili plan tadilatı

2017/191

Eyüp, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, 796 ada 30 parsel sayılı taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2017/192

21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı

2017/193

21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı

2017/194

Eyüp, Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, 122 ada, 236 parselin kuzeybatısında kalan kamuya terkinli alanın irtifak hakkı tesisi

2017/196

017/103 sayılı Meclis Kararındaki plan adının “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 181-182-183-184-170-171 ve 778 adalarda İstikametin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı” şeklinde düzeltilme talebi