Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk+Tarife Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE TARİFE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 06.01.2021

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve 18820 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 19.08.2020 tarihli ve 17372 sayılı yazı.

Belediye Başkanlığımıza ait olan ESBAŞ tarafından işletilen otoparklar dan ücretsiz ve indirimli olarak faydalanacak kişiler Eyüpsultan Belediyesi Meclisi tarafından 06.02.2020/24 tarih nolu meclis kararında belirlenmiştir.

Otoparklarımızdan ücretsiz veya indirimli yararlanmak isteyen ancak alınan meclis kararı kapsamında olmayan çok sayıda talepler karşılaşılanmaktadır.Örneğin yerel bürokrasi, il bürokrasisi, İBB ve iştirakleri,Kızılay vb. kamusal hizmet veren derneklerden gelen talepler karşısında,bunları ayda bir toplanan meclisin gündemine getirmek ve onaylatmak mümkün olmamaktadır.Gerek otopark görevlileri gerekse şirket yönetimi meclis karar kapsamıyla tam olarak örtüşmeyen insiyatifler almak zorunda kalabilmektedir. Öte yandan meclis kararıyla indirim yapılması uygun görülen kişilerinde birden fazla araç talepleri karşısında benzeri insiyatifler kullanılmak zorunda kalınmaktadır.

Otopark gibi günlük işleyişi yoğun işletmelerin anlık ihtiyaçlarının giderilmesi veya bunların gerektirdiği uygun yeni kurallar varsa bunların tesisi için sürekli olarak meclis gündeminin meşgul edilmesinin yerinde olmayacağı göz önünde bulundurularak, bununla birlikte şirketin otopark işletmeciliğinin daha sık güncellenebilen kurallar çerçevesinde yapılabilmesini teminen,otoparklardan ücretsiz ve indirimli yararlanma koşullarının belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Tarife Ortak Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.