Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 16.12.2020 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 05

RAPOR TARİHİ : 16.12.2020

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.11.2020 tarih ve 25592 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 07.10.2020 tarihli ve 20103 sayılı yazı.

b) 11.11.2020 tarihli ve 22845 sayılı yazı.

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe mahallesi sınırları içerisinde 5. Levent olarak adlandırılan site ve Finanskent Sitesi sakinlerinin ilgi (a) ve (b) dilekçelerinde; 5. Levent Sitesi ve bitişiğinde Finanskent Sitesi, Bayramoğlu Sitesi, Turkuaz Medya A. Ş. okulu, camisi... gibi yerleşkelerinin bulunduğu bölgenin yoğun nüfusa sahip olması, hizmet alanında sıkıntı yaşanması, Güzeltepe Mahallesi'nin çok geniş bir bölgeye hizmet etmesinden dolayı başta muhtarlık ve sağlık merkezinden daha iyi faydalanmak için Güzeltepe Mahallesi'nden ayrılarak 5. Levent adı altında ayrı bir mahalle oluşturulması talep edilmektedir. Yeni oluşturulacak 5. Levent mahalle sınırlarına ilişkin kroki yazımız ekinde gönderilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Güzeltepe mahallesi sınırları içinde yer alan 5. Levent Sitesi, Finanskent Sitesi ve çevresindeki yerleşkelerin Güzeltepe Mahallesi'nden ayrılarak yeni mahalle oluşturulması ve oluşturulan yeni mahallenin adının "5. Levent" olarak belirlenmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesine göre Güzeltepe Mahallesi sınırları içinde teklife ekli krokide yer aldığı şekliyle 5. Levent Sitesi, Finanskent Sitesi ve çevresindeki yerleşkelerin Güzeltepe Mahallesinden ayrılarak yeni mahalle oluşturulması ve oluşturulan yeni mahallenin adının "5. Levent" olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 16.12.2020 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.